Bc. Jakub Křenek

Bakalářská práce

Poptávka po hromadné městské dopravě v Brně

Public Transport Demand in Brno
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Poptávka po hromadné městské dopravě v Brně“ je zjistit, jaké faktory ovlivňují poptávku po hromadné městské dopravě v Brně. V teoretické části jsou definovány vlastnosti, znaky a především faktory, které ovlivňují poptávku po hromadné městské dopravě v Brně. V praktické části jsou analyzovány faktory ovlivňující poptávku po hromadné městské dopravě a poté pomocí ekonometrie …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Public Transport Demand in Brno” is to find out which factors affect the public transport demand in Brno. The section dedicated to theory defines attributes, characteristics and primarily factors, which affects the public transport demand in Brno. The practical section analyze factors affecting public transport demand and then due econometrics are particular factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Monika Jandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vratislav Pisca

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta