Mgr. Dagmar KUTÁČOVÁ

Bakalářská práce

Hra Logico Piccolo pro rozvoj předmatematických kompetencí předškoláka

Logico Piccolo game for developement of preschooler pre-mathematical competencies
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na rozvíjení předmatematických představ dětí předškolního stupně mateřské školy hrou Logico Piccolo. Teoretická část shrnuje poznatky o vývojových charakteristikách dětí předškolního věku, poznatky o vybraných předmatematických představách, obecné cíle předmatematické výchovy a charakteristiku hry Logico Piccolo. Praktická část se zaměřuje na analýzu 5 souborů Logico Piccolo …více
Abstract:
This final thesis deals with the development of pre-mathematic notions of preschool children by using the game Logico Piccolo. The theoretical part summarizes the findings of developmental characteristics of preschool children, the findings of certain pre-mathematic notions, general goals of pre-mathematic education and the attributes of the game Logico Piccolo. The practical part focuses on the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015
Zveřejnit od: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUTÁČOVÁ, Dagmar. Hra Logico Piccolo pro rozvoj předmatematických kompetencí předškoláka. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta