Mgr. Dagmar KUTÁČOVÁ

Bachelor's thesis

Hra Logico Piccolo pro rozvoj předmatematických kompetencí předškoláka

Logico Piccolo game for developement of preschooler pre-mathematical competencies
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na rozvíjení předmatematických představ dětí předškolního stupně mateřské školy hrou Logico Piccolo. Teoretická část shrnuje poznatky o vývojových charakteristikách dětí předškolního věku, poznatky o vybraných předmatematických představách, obecné cíle předmatematické výchovy a charakteristiku hry Logico Piccolo. Praktická část se zaměřuje na analýzu 5 souborů Logico Piccolo …more
Abstract:
This final thesis deals with the development of pre-mathematic notions of preschool children by using the game Logico Piccolo. The theoretical part summarizes the findings of developmental characteristics of preschool children, the findings of certain pre-mathematic notions, general goals of pre-mathematic education and the attributes of the game Logico Piccolo. The practical part focuses on the analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2015
Accessible from:: 14. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2016
  • Supervisor: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUTÁČOVÁ, Dagmar. Hra Logico Piccolo pro rozvoj předmatematických kompetencí předškoláka. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.12.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta