Mgr. Vojtěch Rossmanith

Diplomová práce

Dopady práva Evropské unie na veřejné financování zdravotnictví ve členských státech

Impact of Law of the European Union on Public Financing of Health Care in the Member States
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se v obecné rovině zabývá vlivem unijního práva na veřejné financování zdravotnictví ve členských státech Evropské unie. Po vymezení základních pojmů a konstatování oficiálního rozložení pravomocí Evropské unie a jednotlivých států na tomto úseku primárním právem, jsou shrnuty modely financování zdravotnictví. Konkrétní dopad práva a politik Evropské unie na zkoumanou oblast …více
Abstract:
Master’s thesis deals with EU law influence on public healthcare funding in its member countries. After basic concepts and European Union official distribution of powers statement being defined by primary law, a healthcare models are summarized. Specific impact of the European law and policies upon the subject matter is presented by the influence of EU internal market regulations and the influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta