Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.

Disertační práce

Dialogy zoufalců: poetika a struktury (Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu).

Dialogues of desperate people: poetics and structures (Dialogical texts about the meaning of human existence in the oldest worldwide literature and the literature of the Central European area).
Anotace:
Disertační práce Dialogy zoufalců: poetika a struktury (Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu) se zabývá otázkou produktivity jednoho z děl staroegyptské literatury v kontextu literatury světové, Dialogu zoufalce a jeho duše, s cílem ustavení skupiny tvarově příbuzných děl a vystižení jejich podstaty v rovině výstavbové …více
Abstract:
The dissertation Dialogues of Desperate People: Poetics and Structures (Dialogical texts about the meaning of human existence in the oldest worldwide literature and the literature of the Central European area) is concerned with the productivity of one of the ancient Egyptian works, The Dispute of a man with his Ba, in the context of a worldwide literature in order to determine the group of works related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc., doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta