Mgr. Eva Kuminková, Ph.D.

Rigorózní práce

Proměny tradiční lidové kultury v souvislostech snah o její ochranu a revitalizaci (na příkladu lidového oděvu a tance na Valašsku) (teze disertační práce)

Transformations of Folk Culture in the Context of its Protection and Revitalization (with Folk Dress and Folk Dance in Wallachia as Case Studies) (PhD Thesis Proposal)
Anotace:
Tradiční lidová kultura je živý organismus, který se neustále vyvíjí, ať už progresivně nebo regresivně. Ztratí-li její jednotlivé prvky svou funkci ve společnosti, přestávají mít pro každodenní život člověka smysl, přemění se nebo zanikají. Evropu devatenáctého století charakterizovala řada změn – ekonomických, politických, sociálních a kulturních. Disertační práce se zabývá procesy, které umožnily …více
Abstract:
Folk culture is a living organism which permanently develops, either progressively or regressively. When its elements lose their function in the society, they either transform or die. Europe in the nineteenth century was characterized by many changes – economic, political, social and cultural. The thesis deals with the processes which enabled folk culture to survive all these changes and transform …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta