Michaela KOPEČKOVÁ

Diplomová práce

Ruský jazyk a jeho percepce u žáků vybraných středních škol v ČR

Perception of Russian language among students at selected high schools in the Czech republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného vnímání a porozumění ruskému jazyku žáky středních škol, a to takových středních škol, kde se ruský jazyk jako cizí jazyk nevyučuje. Teoretická část je věnována postavení češtiny a ruštiny mezi slovanskými jazyky a vzájemným podobnostem a odlišnostem těchto jazyků. Dále je věnována pozornost česko-ruským vztahům v určitých historických obdobích. Rovněž …více
Abstract:
The aim of this Master thesis is to analyze contemporary perception and comprehension of Russian language among students at high schools, and specifically those high schools where Russian language is not being taught. The theoretical part focuses on the position of Czech and Russian languages among Slavic languages, and incorporates both mutual similarities and differences of such languages. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPEČKOVÁ, Michaela. Ruský jazyk a jeho percepce u žáků vybraných středních škol v ČR. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. Čj a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující