Bc. Iva Kolářová

Bakalářská práce

Kyberšikana, její formy a souvislosti

Cyberbullying, forms and contexts
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pojetím kyberšikany, jejích forem a souvislostí. V teoretické části jsou nejdříve vymezeny pojmy šikana a agrese. Dále následuje pojednání o samotné kyberšikaně a jejích společenských souvislostech, které vedou k potížím v rodině, ve škole i v zaměstnání. Jsou zde vymezeny formy kyberšikany tak, jak jsou v současné době zmapovány. Následuje historie a současné projevy kyberšikany …více
Abstract:
This bachelor thesis discusses cyberbullying, its forms and connections. The theoretical parts defines the concept of bullying and aggression. Furthermore the term of cyberbullying and its social connections leading towards family, school and workplace conflicts are explained. Different forms of cyberbullying, its history and current phenomenom are reviewed according to the literature. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Fajkusová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta