Bc. Nikola Trunečková

Bakalářská práce

Specifika komunikace v prostředí on-line pc her

Specifics of communication in online pc games
Anotace:
Tato bakalářská práce si kladla za cíl prohloubit porozumění principům skupinové dynamiky v rámci skupin v online počítačových hrách. Zaměřili jsme se na rozdíly v chování hráčů hry World of Warcraft v instancích, zvané dungeony, konkrétně na to, jestli je některé chování specifické pro některé z herních rolí více než pro jiné. Argumentujeme, že faktory jako vedoucí role, moc a vyšší zodpovědnost by …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to deepen the understanding of the principles of group dynamics within groups formed in online computer games. We focused on the differences in the behavior of World of Warcraft players in instances, called dungeons, specifically on whether some behavior is more specific to some of the game roles than to others. We argue that factors such as leadership, power, and greater …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie