Martin Chalupa

Bachelor's thesis

Behaviorální finance - anomálie na finančních trzích

Behavioral finance - financial market anomalies
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a vysvětlení vybraných anomálií, které narušují efektivní fungování trhu. Tyto anomálie vybočují z konceptu teorie efektivních trhů, a proto první část této práce popisuje fungování trhu z pohledu této tradiční finanční teorie. Druhá část je věnována behaviorálním financím a především již samotným anomáliím. V praktické části je testován výskyt víkendového …more
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on the description and explanation of the selected anomalies which disturb effective function of the market. This anomalies deviate from the concept of the efficient market theory. It is the reason why the first part of this thesis defines the function of the market from the perspective of the traditional financial theory. The second part is devoted to behavioral finance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: Petr Musílek
  • Reader: Milan Matejašák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60349

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví