Bc. Sandra Špalková

Diplomová práce

SWOT analýza podnikatelského subjektu

SWOT analysis of a business company
Anotace:
Ve své diplomové práci se zaměřením zejména na problematiku vnějšího a vnitřního prostředí podniku, na základě níž sestavím matici SWOT. V teoretické části nejprve uvedu vybrané odborné poznatky z použité literatury z oblasti marketingu a představím všechny metody, které použiji pro vyhodnocení a sestavení analýzy SWOT a splnění cílů této práce. Tyto teoretické poznatky budou nezbytným základem pro …více
Abstract:
In my diploma thesis, focusing particularly on issues of internal and external business environment, on the basis of the assembly, SWOT analysis. In the theoretical part, I will bring expertise selected from the literature in marketing and introduce all the methods that I use to evaluate and build the SWOT analysis and the objectives of my diploma thesis. These theoretical knowledge will be essential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní