Bc. Mgr. Tereza Mašková

Bakalářská práce

Multikanálový biosensor pro kontrolu vína

Multichannel biosensor for control of wine
Anotace:
V rámci práce byly navrženy uhlíkové a platinové amperometrické biosenzory pro detekci fenolických látek a alkoholů v reálných vzorcích vína. Detekované analyty byly sledovány pomocí imobilizovaných enzymů: alkohol-oxidáza, tyrosináza, lakáza a peroxidáza. Tyto enzymy byly na povrch pracovní elektrody imobilizovány metodou zesítění pomocí glutaraldehydu. Další neenzymatické složky pak sloužily jako …více
Abstract:
Graphite and platinum amperometric biosensors for the detection of phenolic and alcoholic compounds in wine were proposed within this thesis. The detected analytes were monitored by using imobilised enzymes: alcohol oxidase, tyrosinase, laccase and peroxidase. These enzymes were imobilised on the surface of a working electrode by the method of crosslinking molecules with glutaraldehyde. Other non-enzymatic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta