Bc. Tereza Vašíčková

Diplomová práce

Kritická analýza a vícekriteriální hodnocení redakčních systémů

Critical analysis and multi-criteria evaluation CMS
Anotace:
Předložená práce pojednává o kritické analýze vybraných redakčních systémů. Na základě vícekriteriálního hodnocení jsou porovnávány čtyři redakční systémy z hlediska vhodnosti uplatnění v malé firmě Zdeněk Vašíček-REVAZ. Výsledkem práce je potom doporučení, který redakční systém z porovnávaných redakčních systémů je z hlediska potřeb této firmy optimální.
Abstract:
The present work deals with a critical analysis of selected Content Management Systems (hereinafter „the CMS“). On the basis of multi-criteria evaluation are compared four CMS in terms of suitability of the application in a small business Zdenek Vasicek-REVAZ. The result is then a recommendation of which of compared CMS is optimal to the needs of the company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. David Chudán, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma