Lucie KISSOVÁ

Bakalářská práce

Socioekonomický status a variabilita srdeční frekvence u dospělých jedinců z Moravskoslezského kraje

Socioeconomic status and heart rate variability in adult individuals from Moraviansilesian region
Anotace:
Souvislosti a cíl práce: Je známo, že socioekonomický status ovlivňuje zdraví jedince. Bylo prokázáno, že osoby s nižším socioekonomickým statusem mají tendenci mít nižší variabilitu srdeční frekvence než osoby s vyšším socioekonomickým postavením. Zajímalo nás, zda se tato skutečnost potvrdí i v naší studii. Cílem práce proto bylo prozkoumat vzájemný vztah mezi socioekonomickým statusem a variabilitou …více
Abstract:
Background and aim: It is known that socio-economic status affects health of the individual. It has been proven that people with lower socioeconomic status tend to have lower heart rate variability than people with higher socioeconomic status. We were interested if this fact is also confirmed by our study. The aim of the study was to examine the connection between socioeconomic status and heart rate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KISSOVÁ, Lucie. Socioekonomický status a variabilita srdeční frekvence u dospělých jedinců z Moravskoslezského kraje. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta