Mgr. Vít Brejša

Diplomová práce

Analýza pojmu a novosti firemní demokracie

Analysis of firm democracy concept and its novelty
Anotace:
V rámci této diplomové práce na téma „Analýza pojmu a novosti firemní demokracie“, je zpracována systematické rešerše na téma firemní demokracie, která se zabývá zejména historií tohoto konceptu a argumenty pro a proti jeho aplikaci. Dále je proveden výčet analyzovaných definic a jejich analýza. Výsledkem analýzy definic je zjištění relevance jednotlivých dimenzí pojmu firemní demokracie, které slouží …více
Abstract:
In this thesis on the topic "Analysis of firm democracy concept and its novelty", is conducted systematic research on the topic of firm democracy, which is concerned in particular with history of this concept, and arguments in favor and against its implementation. Furthermore, the list of definitions and its analysis is carried out. The result of the analysis of definitions is determination of individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management