Ing. Petr Řádek

Master's thesis

Propustnost tratě Kolín - Poříčany s využitím ETCS a porovnání se stávajícím stavem

The comparison of the capacity of the Kolín - Poříčany trainline with and without ETCS system
Abstract:
Diplomová práce se zabývá výpočtem propustnosti trati č.501 Česká Třebová ? Praha-Libeň v úseku Kolín ? Poříčany s využitím vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS a porovnává ho s propustností současného stavu. Na základě dostupných informací a analýz současného stavu byla vypočtena následná mezidobí dle směrnice D23 a dle návrhu metodiky ETCS, které slouží pro konečný výpočet propustnosti dle směrnice …more
Abstract:
Thesis shows a comparison of new capacity after ETCS train safety device is used on the line n. 501 Česká Třebová ? Praha-Libeň, Kolín ? Poříčany track with current capacity without the device. Subsequent interim period was calculated based on available information and analyzes of the current state in accordance with directive D23 and by ETCS design methodology which are used for the final calculation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Řádek, Petr. Propustnost tratě Kolín - Poříčany s využitím ETCS a porovnání se stávajícím stavem. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / field:
Transport Engineering and Communications / Transport Technology and Control