Theses 

Environmentalismus a pokrok - nepřekonatelný rozpor nebo možný kompromis? – Bc. Ondřej MLÁDEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Evropská kulturní studia

Bc. Ondřej MLÁDEK

Diplomová práce

Environmentalismus a pokrok - nepřekonatelný rozpor nebo možný kompromis?

Environmentalism and progress - insuperable variance or possible compromise?

Anotace: Definice pokroku je na první pohled jednoznačná. Pokrok je zlepšení stavu oproti minulosti. Při hlubším zkoumání ovšem přijdeme na to, že pokrok je děj poněkud komplikovanější a že k největšímu pokroku mnohdy dochází tam, kde mu v cestě stojí nejvíce překážek. Environmentalsimus je směr zabývající se problematikou životního prostředí a jeho zachování na této planetě. Vznikl v polovině minulého století. V zájmu environmentalismu je dlouhodobě udržitelný způsob života, kvalitní život pro dnešní i budoucí generace, výchova lidí k respektu nejen k ostatním lidem, ale i ke všem živým tvorům a k přírodě jako celku. V důsledku neustále se zrychlujícího pokroku se stávají environmentální problémy stále aktuálnější. Je tu otázka, jak na tento růst pokroku zareaguje naše planeta. Lidstvo je dnes natolik početné a technologie natolik rozvinuté, že nyní dokážeme v přírodním prostředí Země ledacos významně ovlivnit. Některé prognózy jsou docela zneklidňující, a proto by se touto problematikou mělo lidstvo opravdu vážně zabývat. Přesto se však stále objevují hlasy, že environmentalismus je pouze nový druh totalitní ideologie a velkým nepřítelem pokroku a lidské svobody. Tato práce se snaží ukázat, že environmentalismus nepřítelem pokroku není, a že při uplatňování rozumných principů je naopak pro pokrok přínosem. Mezi environmentalismem a pokrokem je jednoznačně možný kompromis.

Abstract: The Definiton of progress is unambiguous at first sight. Progress is better state compared to past. But on closer examination we find, that progress is more complicated process and that the greatest progress comes often there, where are some obstructions on the way of progress. Environmentalism is movement which is engaged in problems of environment and preservation of this one on Earth. It was established at half of last century. On behalf of environmentalism is sustainable way of life, quality life for present and future generations, education of people not only to respect to other people, but also to respect to all living creatures and to nature like entirety. Environmental problems are increasingly actual, in consequence of all the time accelerating progress. There is a question: How will our planet react on this growth of progress. Mankind is so numerous and technology so expanded today, that we can influence many things significantly in environment of the Earth. Some forecasts are quite alarming and that is why people should be really seriously engaged in this problems. Nevertheless there are still some voices, that environmentalism is only new sort of totalitarian ideology and big enemy of human freedom and progress. This work try to show, that environmentalism isn´t enemy of progress, and when reasonable principles will be apllied, it can be for progress contribution on the contrary. There is possible compromise between environmentalism and progress unambigously.

Klíčová slova: environmentalismus, pokrok, udržitelný rozvoj, hodnoty, vzdělání, ekologie, ekonomie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2010
  • Zveřejnit od: 21. 4. 2010
  • Identifikátor: 33858

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 21. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33858 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

MLÁDEK, Ondřej. Environmentalismus a pokrok - nepřekonatelný rozpor nebo možný kompromis?. Plzeň, 2010. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:05, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz