Bc. Marie Pojezdná

Master's thesis

Vyplatí se obcím třídění komunálního odpadu?

Is waste separation worth it? A municipality's perspective
Abstract:
Tato diplomová práce hodnotí třídění odpadů v kontextu odpadového hospodářství obcí. Cílem tedy bylo celkové zhodnocení třídění odpadů z pohledu obcí, rozšířené o bližší prozkoumání přínosů plynoucích z třídění odpadů a také identifikace a modelování netržních přínosů. V první, teoretické části je představena obecná problematika třídění odpadů v obcích, diskutovány tu jsou také metody oceňování. Druhá …more
Abstract:
This diploma thesis evaluates the waste separation in the context of municipal waste management. The aim is the overall assessment of the waste separation from the municipality’s’ perspective, extended by the closer examination of benefits from the waste separation and also identification and modelling of the indirect benefits. The general problematics of municipal waste separation is introduced, and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2019
  • Supervisor: Ing. Michal Struk, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Guzi, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration