Bc. Marie Pojezdná

Master's thesis

Vyplatí se obcím třídění komunálního odpadu?

Is waste separation worth it? A municipality's perspective
Anotácia:
Tato diplomová práce hodnotí třídění odpadů v kontextu odpadového hospodářství obcí. Cílem tedy bylo celkové zhodnocení třídění odpadů z pohledu obcí, rozšířené o bližší prozkoumání přínosů plynoucích z třídění odpadů a také identifikace a modelování netržních přínosů. V první, teoretické části je představena obecná problematika třídění odpadů v obcích, diskutovány tu jsou také metody oceňování. Druhá …viac
Abstract:
This diploma thesis evaluates the waste separation in the context of municipal waste management. The aim is the overall assessment of the waste separation from the municipality’s’ perspective, extended by the closer examination of benefits from the waste separation and also identification and modelling of the indirect benefits. The general problematics of municipal waste separation is introduced, and …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedúci: Ing. Michal Struk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Guzi, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration