Eliška VILÍMKOVÁ

Bakalářská práce

Informovanost seniorů o službách poskytovaných domácí péčí

The seniors awareness of services provided by home attendance
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá informovaností seniorů o službách poskytovaných domácí péčí. Teoretická část práce se zabývá obecnou domácí péčí, její definicí, systémem péče, historií, právními předpisy, charakterizuje jednotlivé formy péče, cíle, výhody a zmiňuje faktory, které ovlivňují růst domácí péče. Další část je zaměřena na domácí ošetřovatelskou péči. Čtenář této práce se seznámí s agenturami …více
Abstract:
This thesis examines the seniors´ awareness of services provided by home attendance. The theoretical section of this thesis deals with general home attendance, its definition, with the system of care, its history and regulations of law. It also characterizes particular forms of care, aims and advantages, and it mentions the factors that influence the increase of home attendance. The next part of theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2010
Identifikátor: 10914

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Renata Mlčochová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VILÍMKOVÁ, Eliška. Informovanost seniorů o službách poskytovaných domácí péčí. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe