Frank Agyekum Omari

Diplomová práce

Assessing the contribution of Bioeconomy to the Economic Growth and Development of Ghana: Analysis of the Fishery industry

HODNOCENÍ PŘÍSPĚVKU BIOEKONOMIKY K EKONOMICKÉMU RŮSTU A ROZVOJI GHANA: ANALÝZA RYBOLOVU
Anotace:
Koncept biohospodářství a jeho význam při dosahování hospodářského růstu při ochraně životního prostředí získal v posledních letech významnou pozornost na poli výzkumu a politiky. Odvětví rybolovu v Ghaně je hospodářsky důležité a poskytuje pracovní příležitosti, chybí však porozumění, jak v tomto odvětví účinně přijmout paradigma bio-hospodářství. Tato studie si klade za cíl identifikovat klíčové …více
Abstract:
The concept of bioeconomy and its importance in achieving economic growth while protecting the environment has gained significant attention on the research and policy front in recent years. The fisheries sector in Ghana is economically important and provides employment opportunities, but there is a lack of understanding on how to effectively adopt the bioeconomy paradigm in the sector. This study aims …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2024
  • Vedoucí: Ing. Pawan Kumar Mishra, Ph.D.
  • Oponent: Dennis Nchor, MSc Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta