Theses 

The impact of population growth on Socio-economic development of Ghana – Lydia Adarkwa-Pepra

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lydia Adarkwa-Pepra

Bakalářská práce

The impact of population growth on Socio-economic development of Ghana

Vliv populačního růstu na socioekonomický rozvoj Ghany

Anotace: Dopad populačního růstu na sociálně-ekonomický rozvoj země je v dnešní době považován za globální problém, který nabývá na významu a zůstává hlavní příčinou řady výzev udržitelného rozvoje. Zdá se, že růst populace je největším faktorem, který přispívá k předpokládanému růstu potřeby potravin. Existuje mnoho faktorů nebo důvodů, které přispívají k růstu populace ve světě. Hlavním cílem studie je analýza dopadu populačního růstu na socioekonomický vývoj obyvatel Ghany. Tato studie zjistila pomocí sekundárních dat a smíšené metody (kvalitativní a kvantitativní) analýzy, že růst populace obecně vede k vysoké zátěží závislostí, což zase vytváří nízkou úsporu a investiční situaci. Výsledkem je také degradace lesů v důsledku poptávky po zemědělských půdách. Migrace a vysoká plodnost přispívají k rychlému růstu populace v Ghaně. Studie doporučuje, aby se uvažovalo v trendech v oblasti migrace a urbanizace, která by stanovila přísná opatření k zabránění nelegální migraci. Infrastrukturu ve venkovských oblastech je třeba znovu zlepšit, aby se zabránilo urbanizaci na základě nedostatku infrastruktury a organizovaly vzdělávací programy zmařené na plánovaní rodiny a reprodukční zdraví.

Abstract: The impact of population growth on socio-economic development of a country is now recognized as a global issue of increasing importance and remains the root cause to the range of challenges to sustainable development. Growth in the population seems to be the biggest contributing factor to the projected increase in food needs. There are many factors or reasons that contribute to population growth in the world. The main aim of the study is to analyze the Impact of Population Growth on the Socio-Economic Development of the people of Ghana. Using secondary data and mixed method (qualitative and quantitative) of analysis, the study found out that population growth in general results in a high dependency burden, which in turn creates a low savings and investment situation. It has also resulted in forest degradation due to demand for agricultural lands. Migration and high fertility rate contribute to rapid population growth in Ghana. The study recommends that trends in migration and urbanization should be considered laying down strict measures to discourage illegal migration. Again, Infrastructure in rural areas need to be improved to discourage urbanization on the bases of lack of infrastructure and organize educational programs geared towards family planning and reproductive health.

Klíčová slova: míra plodnosti, migrace, zhoršování životního, prostředí, bezpečnost potravin

Keywords: Fertility rate, Migration, Environmental Degration, Health, Food Security

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/64063 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 04:27, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz