Bc. Marcela Valachová

Bakalářská práce

Srovnání Burzy cenných papírů Praha a RM-Systému, české burzy cenných papírů

Comparison of the Prague Stock Exchange and the RM-System Czech Stock Exchange
Anotace:
Předmětem bakalářské práce Srovnání Burzy cenných papírů Praha a RM-S, české burzy cenných papírů je rozbor, komparace a analýza obou burzovních systémů. První část pojednává o historii, orgánech a tržních segmentech obou burz. Druhá část práce je zaměřena na druhy obchodů a obchodní systémy obou burz. Poslední část popisuje objemy obchodů, které jsou podrobněji rozebrány a porovnává vztah mezi vývojem …více
Abstract:
Subject Bachelor‘s work Comparison of Stockmarket Prague and RM-System (Czech stockmarket system), Czech stockmarket is study, corporate and analysis of both stock-market systems. The first part enlarges history, bodies and market segments of both stockmarkets. The second part of work is focused to class of trade and business systems of both stockmarkets. The last part describes business volumes, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS