Barbora Žůrková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Postavení farníků ve vybraných farnostech k možnostem zapojení do komunitní práce

Anotace:
Tato práce se zabývá postojem farníků k možnostem zapojení se do komunitní práce. Jedná se o kvantitativní šetření se záměrem deskripce, snaží se zjistit, jaké jsou postoje farníků (z vybraných farností v olomouckém děkanátu) k zapojení se do komunitní práce a k řešení místních komunitních problémů. Odpovídá na otázku, zda je podle mínění farníků farář důležitým aktérem v komunitní práci, jestli jím …více
Abstract:
This graduation thesis deals with the attitude of the parishioners towards the possibilities of involvement in community work. It is a quantitative research with intent to find out and describe the attitudes of the parishioners (from chosen parishes in the Olomouc Deanery) towards the involvement in community work and resolving of local community problems. It answers the question if, according to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Dita Palaščáková
  • Oponent: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce

Práce na příbuzné téma