Ing. Radek Straka

Bakalářská práce

Postavení společnosti s ručením omezeným v obchodních závazkových vztazích

Position of a Limited Company in Commercial Obligatory Relations
Anotace:
ANOTACE Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá teoretickým objasněním právního postavení společnosti s ručením omezeným s vymezením základních povinností a práv statutárního zástupce společnosti, závazkového práva ve vztahu ke společnosti včetně insolvenčního řízení. Druhá část obsahuje analýzu praktické části konkrétního průzkumného vzorku. V závěru dojde ke zhodnocení obou částí …více
Abstract:
ANNOTATION This work is divided into two parts. The first part deals with the theoretical explanation of the legal status of limited company with the definition of basic obligations and rights of the statutory representative, the law of obligations in relation to society, including insolvency. The second part contains an analysis of the practical exploration of a particular sample. The conclusion will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Hlavicová
  • Oponent: JUDr. Ondřej Kuchař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře