Bc. Jan JANÁK

Diplomová práce

Vývoj mobilní aplikace se zaměřením na vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

The development of mobile applications focusing on the educational area of Information and Communication Technologies.
Anotace:
Rozbor Rámcového vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu za účelem výběru obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie jako náplně pro vzdělávací aplikaci.
Abstract:
Analysis Framework educational program and school curriculum in order to choose the content of the educational area of Information and Communication Technologies as a filling for educational application.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Denis Mainz

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÁK, Jan. Vývoj mobilní aplikace se zaměřením na vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/