Bc. Kateřina Lebedová

Diplomová práce

Mobilní multiplatformní aplikace k regulátoru tepelného čerpadla

Mobile multiplatform application to the heat pump controller
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o návrhu a následném vývoji multiplatformní mobilní aplikace pro operační systémy Android a iOS. Aplikace je určená pro bezdrátové ovládání regulátoru tepelného čerpadla přímo z mobilního telefonu. Pro vývoj je použit programovací jazyk C# a framework Xamarin.Forms. Regulátor sloužící jako server poskytuje REST API, přes které mobilní aplikace komunikuje prostřednictvím …více
Abstract:
This master thesis describes the process of design and subsequent development of cross-platform mobile application, which targets mobile devices with iOS and Android operating systems. The application is designed for wireless control of the heat pump controller directly from the mobile phone. The mobile application is developed using the C# programming language and Xamarin.Forms framework. The controller …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Kysela

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lebedová, Kateřina. Mobilní multiplatformní aplikace k regulátoru tepelného čerpadla. Liberec, 2019. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií