Mariam Pilpani, B.A.

Master's thesis

New types of media and its influence on the corporate communication

New types of media and its influence on the corporate communication
Abstract:
Žijeme v náročných časech. Proces obchodní komunikace se mění a pokračuje ze dne na den. Aby organizace splnily požadavky moderního podnikatelského světa, neustále přijímají nové metody komunikace. Technologie se vyvíjejí, každý den a tyto funkce pomáhají podnikům zlepšovat komunikační systémy, šetřit peníze a čas, což jim v důsledku toho pomáhá zlepšovat a zvyšovat úspěšnost a ziskovost podnikání …more
Abstract:
We live in challenging times. The process of business communication is changing and progressing day by day. In order to meet the requirements of the modern business world, organizations adopt new methods of communication all the time. Technologies are developing, every day and these features help businesses to improve communication systems, save money and time, which as a result helps them to make …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2019
  • Supervisor: Ph.D. Vadim Semenenko, MBA
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication & Master of Business Administration