Ondřej Langr

Bachelor's thesis

Sekularizace sociální práce ve druhé polovině devatenáctého století a v první polovině století dvacátého

Social work deconsecration in the 2nd half of the 19th century and in the 1st half of the 20th centur
Anotácia:
Práce se zaobírá procesem odnáboženštění našeho světa v 19. století a jeho dopa­dem na péči o chudé a nemocné. Časovým vymezením odpovídá době od Velké francouz­ské revoluce po začátek první světové války. Smyslem práce je velmi stručně rekapitulovat doposud největší změnu charity v dějinách. Nesnaží se nabídnout odpovědi na konkrétní historické otázky; spíše nabízí globální pohled na období důležité …viac
Abstract:
This thesis studies the process of deconsecration of the world in the 19th century and its consequences in the care of poor and sick people. The timescale ranges from the French Revolution era to the beginning of the 1st World War. The aim of the work is to shortly overview the most important change in charity so far. The thesis does not provide answers to certain historical questions; however it …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB535

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedúci: Tomáš Petráček
  • Oponent: Petr Štica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv