Bc. Hana Prymusová

Diplomová práce

Emancipační hnutí českých žen na severní Moravě a ve Slezsku od konce 19. do poloviny 20. století

The Emancipation movement of czech women in northern Moravia and Silesia from the end of 19th century to the half of 20th century
Anotace:
V mé magisterské diplomové práci s názvem „Emancipační hnutí českých žen na severní Moravě a ve Slezsku od konce 19. do poloviny 20. století“ popisuji jednotlivé české ženské spolky v městských částech Ostravy, v Opavě, Frýdku, Místku, Novém Jičíně a Těšíně. Zdejší ženské emancipační hnutí se rozvinulo do nečekaných rozměrů. Spolky zde vznikaly v německém prostředí už od poloviny 19. století, ale ty …více
Abstract:
In my graduation thesis named „The Emancipation movement of czech women in northern Moravia and Silesia from the end of 19th century to the half of 20th century“ I describe several women clubs in parts of Ostrava, Opava, Frýdek, Místek, Nový Jičín and Těšín. This local women emancipation movement developed into a suprising dimension. Clubs were founded in german society from the half of 19th century …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta