Bc. Pavla Koňaříková, DiS.

Diplomová práce

Sledování psychických a kognitivních funkcí u pacientů po akutní cévní mozkové příhodě (MMSE)

Tracking of mental and cognitive functions of patiens after an acute attack of cerebrovascular accident (MMSE)
Anotace:
Souhrn: Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením psychických a kognitivních funkcí pomocí testovací škály Testu psychických a kognitivních funkcí, (Mini-Mental State Examination - MMSE) u pacientů po akutní atace cévní mozkové příhody hospitalizovaných na I. Neurologické klinice Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně. Výsledky potvrdily pozitivní vliv rehabilitační terapie na psychické a kognitivní …více
Abstract:
Summary: This diploma thesis deals with an evaluation of mental and cognitive by means of the testing scale of the test of mental and cognitive functions (Mini-Mental State Examination - MMSE) of patients after an acute attack of a cerebrovascular accident hospitalized in the Department of Neurology of St.Anne's University Hospital Brno. The results validate the positive influence of the rehabilitation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Martina Tarasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta