Bc. Ivana Kantůrková

Diplomová práce

Cévní mozková příhoda v přednemocniční neodkladné péči u seniorů

Stroke in the urgent prehospital care of the elderly
Anotace:
ANOTACE Diplomová práce je zaměřena na problematiku přednemocniční neodkladné péče u seniorů s cévní mozkovou příhodou. Obsahem je rozdělena na dvě části (teoretickou a empirickou). V teoretické části lze získat komplexní informace o cévních mozkových příhodách ischemických a hemoragických (o etiologii, rizikových faktorech, klinických příznacích, léčbě, prognóze a prevenci) a informace o přednemocniční …více
Abstract:
ANOTATION The dissertation is focused on a prehospital emergency care of seniors with cerebrovascular strokes. It is divided into two parts (theoretical and empirical). In the theoretical part we can get a comprehensive information about both ischemic and haemorhagic strokes (etiology, risk factors, clinical signs, prognosis and prevention) and information about the prehospital and hospital care of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Straková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta