Bc. Lucie Spurná

Master's thesis

Efektivní styl vedení a řízení lidí na příkladu banky

Effective Management and Direction of People within a Bank
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá pohledem a metodikou odboru vzdělávání na problematiku současného vzdělávání ve velké společnosti – jeho náplň, obsah, formy, metody a vazby na ostatní personální činnosti. Teoretické poznatky jsou využity v praktické aplikaci SWOT analýzy systému vzdělávání zaměstnanců. Na závěr je detailně popsána příprava, implementace a realizace interních vzdělávacích programů s …more
Abstract:
This dissertation contain some problems with education and metods in the big corporate. There are problems as – a filling education, a table of education, a form and a method of education, and others a personal activity. Theroretical piece of knowledge are using in the SWOT analysis. This analysis is effektive for manager, when he work with your employees. There are describing a preparation in detail …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 9. 2013
  • Supervisor: Ing. Evžen Sýkora, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS