Veronika OCZTOŠOVÁ

Diplomová práce

Aplikace regionální politiky ve městě Chomutov: vybrané projekty

Application of regional policy in Chomutov: Selected projects
Anotace:
Diplomová práce se zabývá aplikací regionální politiky ve městě Chomutov na vybraných projektech. Po obecné charakteristice Regionální politiky EU a Regionální politiky České republiky s podrobnějším rozebráním Regionálního operačního programu a Integrovaného operačního programu následuje praktická část, kde jsou uvedeny vybrané projekty realizované na území města Chomutova včetně uvedení zdrojů a …více
Abstract:
My thesis deals with the application of regional policy in selected projects in the town of Chomutov. The general characteristics of the EU Regional policy and Regional policy of the Czech Republic with detailed analysis of Regional operation program and Integrated operation program is followed by the practical part, where the selected projects realized on the territory of the town of Chomutov including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 11. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OCZTOŠOVÁ, Veronika. Aplikace regionální politiky ve městě Chomutov: vybrané projekty. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická