Ing. Veronika Houšková

Bakalářská práce

Integrovaný plán rozvoje města Chomutov

The Integrated Development Plan in Chomutov
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Integrovaným plánem rozvoje města Chomutova. Teoretická část práce je zaměřena na evropské fondy a programové období 2007-2013. Praktická část se soustředí na Integrované plány města Chomutova, jejichž prostřednictvím město využije jedinečnou příležitost pro zlepšení atraktivnosti města a lepšího volnočasového vyžití obyvatel. Cílem práce je zmapovat a popsat přípravu, vývoj …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with the Integrated Development Plan in Chomutov. The theoretical part of this work is focused on European funds and the programming period 2007-2013. The practical part is focused on integrated plans in Chomutov, which means the city will use the unique opportunity to improve the attractiveness of the city and better recreational facilities for its inhabitants. The objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Marcela Kukiová
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní