Radek MÍŠANEC

Bakalářská práce

Historicko stavební vývoj Žofínské hutě v Moravské Ostravě.

Historical and architectural development of Žofie (Sofien) iron works in Moravská Ostrava.
Anotace:
Bakalářská práce mapuje stavební a technologický vývoj průmyslového areálu Žofinské hutě v Moravské Ostravě mezi lety 1871?1905 za pomoci metody reverzní vizuální rekonstrukce. Bakalářská práce představuje základní historické údaje o založení vysokopecního areálu a o jeho pěti časových fázích technologického a stavebního vývoje.
Abstract:
Bachelor thesis describes construction and technological development of industrial area of Sofien ironworks in Moravian Ostrava in 1871?1905 with me-thod of reverse visual reconstruction. Bachelor thesis introduces basic historical information about blast furnace area founding and about its five time phases of technological and construction development.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÍŠANEC, Radek. Historicko stavební vývoj Žofínské hutě v Moravské Ostravě.. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky