Mgr. Anežka Gojdová

Bakalářská práce

Vegetariánská strava a její specifika při sportovním výkonu

Vegetarian Diet and its specifics in sports performance
Anotace:
Bakalářská práce „Vegetariánská strava a její specifika při sportovním výkonu“ poskytuje informace o vegetariánství ve sportu. V první části je shrnuta jeho historie, důvody tohoto směru výživy a také jeho výhody a nevýhody s tím, že důraz je kladen na vrcholové sportovce-vegetariány. Přibližujeme zde i potřeby sportovce spojené s energetickou bilancí. V poslední kapitole chceme prostřednictvím rozboru …více
Abstract:
This thesis on „Vegetarian diet and its specifics in sports performance“ provides information about vegetarianism. In the first part there is conclude its history, reasons of this way of eating and also its advantages and disadvantages with an acccent on top-level athletes – vegetarians. We mention here the needs of athlete related with energetic balance. In the last chapter we want to show some key …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ivona Servítová Rutarová, DiS.
  • Oponent: Mgr. Michaela Hejmalová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu