Jana Riznerová

Bakalářská práce

Makrobiotika versus racionální strava

Macrobiotic diet versus rational diet
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám problematikou alternativního výživového směru – makrobiotiky ve srovnání s běžnou racionální výživou. Práce má dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje vývoj a filozofii makrobiotiky, principy makrobiotického režimu a běžné praktiky makrobiotiků. Dále stručně popisuje racionální stravování, zahrnující potřebu energie a nezbytných složek stravy. V …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of alternative nutrition direction - macrobiotics, as compared with the common rational nutrition. The thesis has two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes the development of the macrobiotics philosophy, macrobiotic mode principles and common practices of people following the diet. It also briefly describes the rational nutrition, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Vinš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze