Pavlína Štípková

Bakalářská práce

Slyšící dítě neslyšících rodičů – specifika vývoje a jejich odraz v dospělosti

Hearing children of deaf parents - developmental specifics and their reflections in the adulthood
Anotace:
V teoretické části práce definujte typy a stupně sluchových postižení a způsoby komunikace s dítětem používané těžce sluchově postiženými rodiči. Popište rozvoj mluvy průměrného slyšícího dítěte slyšících rodičů. Pokuste se ho porovnat s rozvojem znakového jazyka neslyšícího dítěte znakujících rodičů. A pokuste se zjistit, zda a jak je u slyšícího dítěte těžce sluchově postižených rodičů ovlivněn rozvoj …více
Abstract:
In the theoretical part define the different types and levels of hearing loss and the different ways of communicating with a child used by severely deaf parents. Describe the speech development of an average hearing child of hearing parents and try to compare it with the sign language development of a deaf child of parents using sign language. Try to establish the impact of the speech development of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB461

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2010
  • Vedoucí: Jaroslav Hrubý
  • Oponent: Karel Neubauer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv