Mgr. Kristýna Kvídová

Diplomová práce

Motivace ke vzdělávání ve výkonu trestu odnětí svobody

Motivation of Individuals in Correctional Facilites to Education
Anotace:
Edukace ve výkonu trestu odnětí svobody je důležitým tématem nejen pro penologii. Společnost od trestu odnětí svobody očekává nejen, že si odsouzený svůj trest odbyde, ale že věznice také zajistí jeho nápravu protispolečenského chování a tím se zabrání jeho recidivitě. Tohoto cíle, změny osobnosti pachatele, se dosahuje skrze výchovnou a vzdělávací funkci trestu. Důležitým faktorem pro vzdělávání odsouzených …více
Abstract:
Education during the execution of imprisonment is an important issue not only for penology. Society expects the condemned to not only to go through their punishment of imprisonment, but also that the prison ensures the remedy of anti-social behavior and thereby prevents its return. This objective, personality change of the offender, is achieved through mentoring and education. The important factor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta