Bc. Denisa Jaklová

Bakalářská práce

Monetární politika České národní banky

The Monetary Policy of the Czech National Bank
Anotace:
Cílem mojí bakalářské práce je charakterizovat monetární politiku České národní banky. Dále se zaměřuji na funkce centrální banky, její cíle a nástroje. Vymezený cíl se shoduje také se strukturou bakalářské práce, která je rozčleněna do 6 hlavních kapitol. První kapitola představuje obecné funkce centrální banky, které jsou rozdělené na makroekonomické a mikroekonomické funkce. Druhá kapitola se zaměřuje …více
Abstract:
The aim of my Bachelor thesis is to characterize monetary policy of the Czech National bank. I will focus on the function of the central bank, its objectives and instruments. Defined objective also goes along with the structure of the thesis, which is divided into six main chapters. The first chapter introduces the general functions of central banks, which are divided into macroeconomic and microeconomic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Marková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS