Martin Radimerský

Bakalářská práce

Možnosti marketingové strategie ve vybrané oblasti

Marketing strategy possibilities in a selected field
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi marketingové strategie ve vybrané oblasti, kterou je trh se sportovní obuví a oblečením. Jejím hlavním cílem je analyzovat a zhodnotit marketingovou strategii svou leaderů v této oblasti - Adidas a Nike a na základě této analýzy s promítnutím specifik českého trhu vytvořit návrh marketingové strategie pro společnost nově vstupující do odvětví. Teoreticko-metodologická …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the possibilities of marketing strategy in the selected area, which is the sports shoes and apparel market. Its main objective is to analyze and evaluate the marketing strategy of two leaders of the market - Adidas and Nike, and based on this analysis, with the projection of the specifics of Czech market, to develop a marketing strategy proposal for the company newly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Jan Koudelka
  • Oponent: Daniela Kolouchová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69827