Tomáš Zvolánek

Master's thesis

Analýza Bezpečnosti JavaScript knihoven a rámců

Security Analysis of JavaScript Libraries and Frameworks
Abstract:
Diplomová práce se zabývá bezpečnostní analýzou balíčků a knihoven psaných v programovacím jazyce JavaScript. Účelem práce je popsat aktuální bezpečnostní problémy a zranitelnosti JavaScriptového ekosystému. Práce zároveň rozebírá současnou metodiku řešení daných problému a nedokonalosti těchto řešení. Součástí práce jsou také dva experimenty. První z nich se zaobírá testováním existujícího vzorku …more
Abstract:
This diploma thesis describes the process of security analysis of JavaScript packages and libraries. The thesis aims to discuss current security issues and vulnerabilities in the JavaScript ecosystem while also outlining state of the art solutions to these problems as well as the flaws of the solutions themselves. Two experiments have been conducted as a part of the thesis. The first experiment focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2021
  • Supervisor: Jan Plucar
  • Reader: Ivan Zelinka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme:
Informační a komunikační bezpečnost