Bc. Tereza Navrátilová

Diplomová práce

Vývoj spádovosti v regionu Přerov

Development of travelling to services in the region Přerov
Anotace:
Obsahem následující diplomové práce, nesoucí název Vývoj spádovosti v regionu Přerov je zjištění spádovosti za službami obyvatel ve vybraném regionu. Výzkum byl zaměřen na okres Přerov, v němž se nachází 105 obcí. Pomocí anketárního šetření, prováděného formou přímé i nepřímé ankety byly získány údaje, na jejichž základě došlo k vymezení parciálních regionů v oblasti maloobchodu a služeb, zdravotnictví …více
Abstract:
The content of the following diploma thesis, entitled Development of inclination in the Přerov region is to determine the inclination for the services of the population in the selected region. The research was focused on the district of Přerov, in which there are 105 municipalities. With the help of a survey, conducted in the form of direct and indirect surveys, data were obtained, on the basis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.