Bc. Ilya Davtyan

Master's thesis

Vymáhání pohledávek ve společnosti XY

Debt collection company XY
Abstract:
Teoretická část charakterizuje pohledávky z právního, účetního a daňového hlediska. Dále se zabývá jejich životním cyklem a problematikou spojenou s řízením, zajištěním a vymáháním pohledávek jak soudní, tak mimosoudní cestou. V praktické části následuje představení společnosti a zhodnocení její současné finanční situace pomocí provedené finanční analýzy. Další část se věnuje analýze řízení pohledávek …more
Abstract:
The theoretical part characterizes the receivables from the legal, accounting and tax points of view. Then it is engaged in their life cycle and the problematic connected with the management, provision and receivables recovery per curium or in an out - of our way. The practical part is followed by presentation of the company and evaluation of its current financial situation through financial analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance