Bc. Radka KUČEROVÁ

Master's thesis

Umístění Otáčivého hlediště v českokrumlovské krajině a jeho vliv na krajinný ráz

Location Revolving Auditorium in Český Krumlov landscape and its impacton the landscape
Abstract:
Diplomová práce pojednává o otáčivém hledišti v českokrumlovské krajině a jeho vlivu na krajinný ráz. V první části práce se zabývám obecně ochranou krajinného rázu a zámeckými zahradami. Dále popisuji historii problematiky otáčivého hlediště v zámecké zahradě a porovnávám náhradní varianty jeho umístění. Podle metodiky ICOMOS zhodnocuji vliv otáčivého hlediště na okolní krajinný ráz. Na závěr vyhodnocuji …more
Abstract:
This thesis deals with Revolving Theatre in landscape of Český Krumlov and its influence on landscape character. First part of thesis deals with conservation of landscape character and castle parks in general. Then I describe history of Revolving Theatre placement issues in castle garden and I compare substitutive alternatives of its placement. I evaluate influence of Revolving Theatre on landscape …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015
Accessible from:: 24. 4. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Olga Křiváčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUČEROVÁ, Radka. Umístění Otáčivého hlediště v českokrumlovské krajině a jeho vliv na krajinný ráz. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Agriculture

Master programme / field:
Agriculture Engineering / Agricultural Ecology

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses j9vzd3 j9vzd3/2
20/5/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20/5/2015
Bulanova, L.
21/5/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.