Jana Doleželová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Kvalita života seniorů v pobytovém zařízení a možnosti jejího ovlivnění z pohledu pracovníků daného zařízení.

Anotace:
Absolventská práce popisuje kvalitu života seniorů a možnosti jejího ovlivnění z pohledu pracovníků v Domově důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě. Teoretická část práce uvádí charakteristické změny a potřeby ve stáří, popisuje kvalitu života obecně a kvalitu života seniorů a charakterizuje zařízení, ve kterém byl výzkum prováděn. Objasňuje činnost sociální služby. Popisuje kvalitu života seniorů v …více
Abstract:
The graduate thesis describes the quality of life of seniors and the possibilities of influencing it from the point of view of workers in the Retirement Home of St. Zdislava in Červená Voda. The theoretical part of the work presents the characteristic changes and needs in old age, describes the quality of life in general and the quality of life of seniors and characterizes the facility in which the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc