Ing. Lenka ŠOUKALOVÁ

Master's thesis

Analýza a zkoušky dekontaminace mikroflory chlazených kuřat

The Analysis and microflora decontamination tests of chilled poultry
Abstract:
Předmětem diplomové práce bylo zkoumání účinku různých dekontaminantů na povrchovou mikroflóru chlazené drůbeže. Testován byl vliv 1% a 2% kyseliny mléčné v různém období (červen, září) a také vliv 0,2% sorbanu draselného a směsi sorbanu draselného s kyselinou mléčnou o výsledné koncentraci 0,2 % sorbanu draselného a 2 % kyseliny mléčné. U těchto roztoků byl pozorován vliv po aplikaci potěrem sterilním …more
Abstract:
The subject of this diploma work was to examine the effect of various decontaminants on the surface microflora of chilled poultry. The test was focused on the influence of 1% and 2% lactic acid in different periods (June, September), and also the influence of 0.2% potassium sorbate and mixture of potassium sorbate with lactic acid at resulting concentration 0.2% potassium sorbate and 2% lactic acid …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2007
Identifier: 5215

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2007
  • Supervisor: Mgr. Magda Doležalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠOUKALOVÁ, Lenka. Analýza a zkoušky dekontaminace mikroflory chlazených kuřat. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 31. 05. 2007

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Master programme / field:
Chemistry and food technologies / Technology, hygiene and economics of food production

Theses on a related topic