Bc. Sara Eliáš

Diplomová práce

Exkretované/sekretované produkty entomopatogenních hlístic a jejich vliv na imunitu hmyzu

Excreted/secreted products of entomopathogenic nematodes and their effect on insect immunity
Anotace:
Entomopatogenní hlístice (EPN) jsou přirození parazité hmyzu. Volně v půdě se vyskytují pouze infekční jedinci, kteří vyhledávají svého hostitele, aby mohli dokončit svůj vývojový cyklus. Mezi významné zástupce entomopatogenních hlístic patří rody Heterorhabditis a Steinernema. Důležité pro boj s hostitelem jsou jejich symbiotické bakterie (Heterorhabditis – Photorhabdus, Steinernema – Xenorhabdus …více
Abstract:
Entomopathogenic nematodes (EPNs) are the parasites of insects. Only infectious individuals are free in the soil. They are seeking for a host to complete their development cycle. Significant representatives of entomopathogenic nematodes are genus Heterorhabditis and Steinernema. Important in the fight with the host insect are symbiotic bacteria (Heterorhabditis - Photorhabdus, Steinernema – Xenorhabdus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vladimír Půža, Ph.D

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.