Bc. Michaela Růžičková

Diplomová práce

Marketing management and marketing planning in a state - subsidized organization

Marketing management and marketing planning in a state - subsidized organization
Anotace:
Diplomová práce se věnuje marketingovému řízení a plánování v nevýdělečných organizacích, konkrétně pak ve státních příspěvkových organizacích. V teoretické části je popisováno marketingové plánování obecně a marketingové plánování v nevýdělečných organizacích, včetně sestavování jejich marketingového plánu a dále konkrétněji v organizacích veřejného sektoru. V praktické části je provedena analýza …více
Abstract:
The Master's Thesis deals with the subject of Marketing, Planning and Management for non-for-profit organizations, namely in state-funded institutions. Its Theoretical Framework features a description of marketing planning in general and marketing planning in non-for-profit organizations specifically, including methods of marketing plan outlining, with detailed implications for public-sector institutions …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní