Theses 

Marketing management and marketing planning in a state - subsidized organization – Bc. Michaela Růžičková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance

Bc. Michaela Růžičková

Diplomová práce

Marketing management and marketing planning in a state - subsidized organization

Marketing management and marketing planning in a state - subsidized organization

Anotace: Diplomová práce se věnuje marketingovému řízení a plánování v nevýdělečných organizacích, konkrétně pak ve státních příspěvkových organizacích. V teoretické části je popisováno marketingové plánování obecně a marketingové plánování v nevýdělečných organizacích, včetně sestavování jejich marketingového plánu a dále konkrétněji v organizacích veřejného sektoru. V praktické části je provedena analýza státní příspěvkové organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, na jejímž základě je navržen způsob reorganizace a výběr činností, které by měly být marketingově propagovány. Následný projekt marketingového plánu představuje konkrétní marketingové kroky, které je možné ve státním sektoru aplikovat.

Abstract: The Master's Thesis deals with the subject of Marketing, Planning and Management for non-for-profit organizations, namely in state-funded institutions. Its Theoretical Framework features a description of marketing planning in general and marketing planning in non-for-profit organizations specifically, including methods of marketing plan outlining, with detailed implications for public-sector institutions. Its Application Part includes an analysis of a state-funded institution, the Ministry of Interior Service Facilities (Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra), which serves as a basis for a suggested way of restructuring the institution and a selection of business activities that should be marketed and promoted. The resulting project of a marketing plan presents actual marketing steps that may be applied in public-sector settings.

Keywords: company management, marketing plan, marketing of services, non-for-profit organizations, state-funded institution

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 19:55, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz